dr. Kecskés István

pszichiáter főorvos

pszichoterápia szakorvosa

módszerspecifikus pszichoterapeuta

orvosi rehabilitáció szakorvosa

kecskes_istvan_pszichiater_budapest.jpg

 

Bemutatkozás

Budapesten végeztem a Semmelweis egyetemen, majd egybõl az OPNI-ban helyezkedtem el. Egy évet dolgoztam Prof. Dr. Füredi János osztályán, majd a szokásos rend szerint a pszichiátriai rezidensképzés keretein belül a szükséges osztályokon. 1997-ben szakvizsgáztam pszichiátriából, ekkor kerültem Dr. Rihmer Zoltán osztályára, ami szakmai fejlõdésem szempontjából meghatározó volt.
A fekvõbeteg ellátáson kívül igen hamar érdeklõdni kezdtem a járóbeteg ellátás iránt is. Kezdetben a HIETE Nyéki úti ambulanciáján dolgoztam, majd 1997-tõl osztályunk ambulanciáján. Osztályunk ellátási területe Budapest XV. kerülete, így az eltelt években számos alkalommal álltam kapcsolatban a XV. kerületi ideggondozóval. A gondozóval igen jó kapcsolatban állok, többször jártam is ott, közös tudományos munka is elindult. Járóbeteg ellátási gyakorlatomat tovább bõvítette, hogy a szakvizsga megszerzése óta magánrendelõmben is fogadok járóbetegeket.
Már a rezidensképzés alatt érdeklõdtem a pszichoterápia iránt, s a szükséges szakképzésen részt véve 2000-ben kaptam meg a pszichoterápia szakorvosa címet.
Röviddel munkába lépésem után már tudományos kutatómunkát folytattam. Az eltelt idõben számos hazai és külföldi kongresszuson prezentáltam, illetve magyar és angol nyelvû cikkeim jelentek meg (publikációs listámat mellékelem). 2002-ben szereztem meg a Ph.D.fokozatot.
2001-ben eddigi munkám elismeréseként adjunktussá neveztek ki, s az OPNI XIII. osztály egyik részlegének vezetését bízták rám. A Ph.D. megszerzése után fõorvosi címet kaptam.
2002-ben megbíztak az OPNI ügyeleti és felvételi rendszerének átalakításával. Az új rendszerben az ügyelet központosítottan szervezõdik, belgyógyászati ügyelet megszervezésére is sor került. A rendszer beindulása után osztályvezetõ fõorvosi megbízásomat visszaadtam. 
2003-ban osztályvezetõ fõorvosi megbízást kaptam az OPNI Kiemelt rehabilitációs-ápolási osztályának megszervezésével, beindításával. Az osztály co-payment rendszerben mûködött,, nagyobbrészt idõs (demens) betegekkel, kisebb részben mozgásszervi rehabilitációval (Stroke-centrumunk betegei), illetve pszichiátriai betegek rehabilitációjával foglalkozott. Az infrastruktúra kiépítésre került, a szakembergárdát megszerveztem, az osztály ismertté vált.
2004-tõl ismét az OPNI legnagyobb forgalmú, akkor III-as osztályán, Dr Rihmer Zoltán, az (egyik) legnagyobb magyar pszichiáter mellett dolgozhattam, majd osztályvezetõ helyettes fõorvosként vettem részt az osztály munkájában.
Az OPNI bezárását követõen Dr Kurimay Tamás által vezetett Szent János kórház pszichiátriai osztályára kerültem osztályvezetõ helyettesnek. Itt az oktatásban és az osztályon folyó gyógyszervizsgálatokban is részt vettem.

 

Specializációk / Szakterületek

 • skizofrénia

 • bipoláris betegség

 • fóbiák

 • kényszerbetegség

 • depresszió

 • pánikbetegség

 • pszichotikus állapotok

 • gyógyszeres terápiák

 • addikciók

 • affektív kórképek

 

Tanulmányok

 

 • Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1975-1987 - Végzettség. gimnáziumi érettségi

 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem 1987-1993 - Végzettség: általános orvos

 • Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar - Végzettség: okleveles segédedzõ 1988-1990

 • Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképzõ Kar 1993-1997 - Végzettség: pszichiáter szakorvos

 • Magyar Kognitív és Viselkedésterápiás Egyesület 1996-1998 - Végzettség: módszerspecifikus pszichoterapeuta

 • Semmelweis Egyetem Budapest 2000 - Végzettség: pszichoterápia szakorvosa

 • Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Ph.D. képzés 2000-2002 - Végzettség: Ph.D.

 • Semmelweis Egyetem, Budapest, 2011 - Végzettség:az Orvosi rehabilitáció szakorvosa

 

Munkahelyek

Fekvőbeteg-ellátás:

 • 1993-2007 Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

 • 1993-1997 OPNI rezidens

 • 1997-tõl folyamatosan magánrendelés Óbudai Egészségügyi Centrum

 • 2007-tõl Szt János Kórház Pszichiátriai szakambulancia

 • 1997-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: osztályos orvos

 • 2001-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: részlegvezetõ adjunktus

 • 2002-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: fõorvos

 • 2002-2003 OPNI Központi betegfelvételi és ügyeleti osztály: 

 • m.b. osztályvezetõ fõorvos

 • 2003. OPNI Kiemelt rehabilitációs osztály: m.b. osztályvezetõ fõorvos

 • 2004-tõl OPNI XIII. pszichiátriai osztály: osztályvezetõ fõorvos helyettese

 • 2007.12-tól Szent János kh Pszichiátriai osztály fõorvos

Járóbeteg-ellátás:​

 • 1993-1998 Semmelweis Egyetem Nyéki úti ambulancia

 • 1997-2007 OPNI III osztály Kedélybetegségek szakambulanciája

 Vezetői tapasztalatok:

 • HIETE Orvostovábbképzõ Kar Senior rezidensként a rezidensbeosztások megtervezése, egyeztetése, elkészítése, levezetése

 • OPNI XIII osztály Részlegvezetõként az osztály költöztetésének bonyolítása, új rendszer kialakítása

 • OPNI Központi ügyelet M.B. osztályvezetõként a központosított ügyeleti rendszer megszervezése, az infrastruktúra megtervezése, betegutak kialakítása

 • OPNI Kiemelt rehab. osztály M.B. osztályvezetõként az OPNI elsõ co-payment osztályának a létrehozása, a szakembergárda és az infrastruktúra megszervezése

 • OPNI III osztály Osztályvezetõ-helyettesként a távollevõ fõorvos helyettesítése

 • Szent János kórház Osztályvezetõ-helyettesként a távollevõ fõorvos helyettesítése