top of page

EMDR  TERÁPIA

 

szerző: reikon

 

Mi az EMDR?

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing  -  Szemmozgás által történő deszenzitizációt és újrafeldolgozást jelent. Az EMDR az egyik legújabb és legmodernebb módszer amit pszichológusok alkalmaznak.

Hogyan működik az EMDR?

 

Az EMDR azon az elképzelésen alapul, hogy életünk során rengeteg olyan élménnyel találkozunk, amit nem tudunk igazán hatékonyan feldolgozni.

Bizonyos mentális tüneteket - a negatív gondolatokat, érzéseket és reakciókat - a  feldolgozatlan vagy nem adaptívan feldolgozott, emlékezeti hálótól elkülönült/ leszakadt emléknyomok okozzák. Tüneteket úgy vált ki, hogy a nem jól tárolt emléknyom bizonyos trigger helyzetekben, érzelmileg hasonló helyzetekben automatikusan újraaktiválódik, ezáltal a személy újra és újra ismétli a traumát. Ezek a tünetek aztán nagyon változatosak lehetnek.

Hogyan jött létre az EMDR módszere ?

Az EMDR terápiás módszerét Francine Shapiro találta ki és dolgozta ki, azt figyelte meg, hogy bizonyos szemmozgások csökkentik a zavaró gondolatok intenzitását. Későbbiekben trauma túlélőkkel végzett kutatásai során publikálta eredményeit, a hipotézise az volt, hogy  ha egy traumatikus vagy stresszkeltő eseményt élünk át, az elárasztja/ túltelíti  a normál információfeldolgozási folyamatot és az esemény inadekvátan lesz feldolgozva, emiatt az emléknyom izoláltan tárolódik a memória hálózatban.

 

 

Az EMDR mint komplex pszichoterápiás módszer

Kutatásokkal alátámasztott integratív pszichoterápiás módszer, amit eredetileg a poszttraumatikus stressz szindróma kezelésére fejlesztettek ki, majd később kiderült hogy nagyon sokféle mentális állapot kezelhető evvel a módszerrel.

Az ún. AIP ( Adaptív Információfeldolgozási Modell ) szemléletén alapul, ami azt állítja, hogy a legtöbb mentális tünet  hátterében traumatikus vagy zavaró negatív életesemények  maladaptív kódolása vagy befejezetlen feldolgozása áll. Ez a félresikerült feldolgozási folyamat gyakorlatilag lerontja vagy megakadályozza azt, hogy a személy képes legyen integrálni ezeket a tapasztalatokat/eseményeket egy adaptív, egészséges módon. 

 

 

Milyen mentális állapotok kezelhetőek ezzel a módszerrel? Mitől traumatikus egy esemény?

Bármely hétköznapi trauma, -negatív érzelmeket kiváltó esemény- okozhat emlékezeti berögzülést, ami aztán tüneteket vált ki.  Így minden olyan tünet kezelhetővé válik a módszerrel, aminek hátterében ún. "traumatizáció" történt. Traumatikus élménynek szoktunk nevezni egy olyan megrázó és negatív eseményt mint egy természeti katasztrófa, egy közlekedési baleset vagy egy támadás átélése vagy egy szexuális zaklatás megélése. De fontos tudni, hogy bármely olyan hétköznapi esemény ugyanúgy traumatikussá tud válni, ami intenzív negatív érzelmeket vált ki a személyből.  (pl.megszégyenítés,  kiközösítés, lelki vagy fizikai bántalmazás, fájdalmas élmények, kórházi hospitalizáció, veszteség élmények). Traumatikusnak hívhatunk így minden olyan élményt, ami valamilyen módon érzelmileg "megérintette" a személyt.

 

 

Gyakorlatban hogyan néz ki az EMDR terápia? Mitől más mint a többi módszer?

 

Az EMDR terápia nem igényli a klienstől hogy hosszan belemélyedve, részletesen beszámoljon a kliens a stresszt keltő eseményről.

A terapeuta  megkéri a klienst, hogy idézze fel a traumatikus eseményhez kapcsolódó képet gondolatokat és érzéseket. A feldolgozási folyamat innen kezdődik. Mialatt visszahozzuk a traumának az egyik részletét, a kliens mindkét féltekére ható, ún. bilaterális ingerlést kap. Ez úgy történik hogy a terapeuta és kliens közelebb ülnek egymáshoz, mint egy szokványos pszichoterápiás ülésen. A terapeuta  felemeli az ujját, elkezdi horizontális síkban mozgatni az ujját a kliens szeme előtt  mint az a cikkben lévő képen is látszik. A pszichológus arra kéri a klienst, hogy kövesse az ujja mozgását. Az így kiváltott szemmozgásokat "bilaterális ingerlésnek " nevezzük, mivel ebbe a folyamatba mindkét agyfélteke bekapcsolódik. Ez a bilaterális stimuláció természetesen nemcsak vizuális lehet ( kétoldali szemmozgást kiváltó ingerlés) hanem auditív és taktilis  alapon is működhet. 

Mi történik a feldolgozási folyamat során? Mi történik a bilaterális stimuláció alatt?

 

A negatív töltésű eseményre való visszaemlékezés és a kétoldali (bilaterális) stimuláció szimultán bevetése aztán elindítja az ún. újrafeldolgozást és integrálást. Ez úgy történik, hogy a stimuláció alatt az agy háttér tárából információk aktiválódnak ( képek, gondolatok, testi érzetek, további emlékek) Természetes hogy ilyenkor előfordulhatnak extrémebb reakciók is, de ezek aztán még a folyamat során lecsendesednek, a traumatikus élmény elveszti negatív töltését, megterhelő érzetét, és problematikát kiváltó jellegét, szépen "újraintegrálódik" a természetes emlékezeti rendszerbe. Nem kell mondani, hogy az ilyen emlékek ha elvesztik energiájukat és integrálódnak a normatív emlékezeti rendszerbe, a kliensek megkönnyebbülnek, a problémákat tüneteket okozó kiváltó mechanizmusok kioltódnak, és ez hosszútávon javulást hoz.

 

 

Hogyan működik az EMDR terápia?

EMDR terápia ahelyett hogy a stresszes esemény kiváltotta érzések, gondolatok és viselkedés megváltoztatására koncentrálna, elősegíti, hogy az agy beindítsa a természetes gyógyító folyamatait. Az EMDR terápia lehetővé teszi hogy elinduljon az újrafeldolgozása, az agyban elszigetelődött, beragadt és feldolgozatlan traumatikus emlékek számára.

Az EMDR terápia emiatt a speciális folyamat-támogatás miatt sokkal gyorsabban éri el a változásokat, mint egy hagyományos pszichoterápiás eljárás.

 

bottom of page