top of page

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Jelen adatkezelési szabályzat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján nyújt tájékoztatást az adatkezelő által alkalmazott adatkezelési szabályokról.

Adatkezelő:

ONGAKU Oktatói, Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság

Adatkezelő képviselője:

Somogyi Katalin ügyvezető

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 2.

Telefonszám: 06 20 289 5416

E-mail: millenarispszichologia@gmail.com

I. Adatkezelés on-line időpontfoglalás esetén

 

Általános információk:

 

A személyes adatok kezelésének célja

Az on-line foglaló rendszeren kiválasztatott szakemberrel kötendő megbízási szerződés létrejöttéhez szükséges adatok továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, mely a www.reikonpszichologia.hu honlapon on-line foglaló rendszer használatával valósul meg. Amennyiben az on-line foglalórendszer használata során egészségügyi adatokat is megad az érintett, a hozzájárulás kifejezetten kiterjed ezen adatok kezelésére is.

A személyes adatok címzettje(i)

Az érintett az on-line időpont foglalás során kiválasztott szakember(ek).

Kezelt személyes adatok:

Kötelező adatok:

- név (álnév)

- kiválasztott szakember

- kiválasztott időpont és helyszín

- telefonszám

- e-mail cím

Nem kötelező adatok:

- az érintett által megadott egyéb információk

 

Kiegészítő információk:

 

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.

A számlázással kapcsolatos adatokat az adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

Az érintett jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett jogosult az adatainak hordozhatóságához a GDPR előírásainak megfelelően.

Az érintettet megilleti az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármely időpontban történő visszavonásához való jog, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal).

Egyéb tájékoztatás:

A személyes adatok szolgáltatása a kiválasztott szakemberrel történő szerződéskötéshez szükségesek. Az adatszolgáltatás a kötelező adatok vonatkozásában a szerződéskötés elmaradását eredményezik.

A megadott személyes adatokat kizárólag az on-line foglalás során kiválasztott szakember részére továbbítjuk. A GDPR 14. cikk (5) bekezdés d) pontja alapján a 14. cikk (1)-4) bekezdése szerinti külön tájékoztatásra nem kerül sor, mivel a továbbított személyes adatoknak a szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradniuk.

A szakemberrel, mint szolgáltatóval létrejövő megbízási jogviszony keretein belül a személyes adatokat a szolgáltató saját adatvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

 

II. Adatkezelés telefonos időpontfoglalás esetén

 

Általános információk:

 

A személyes adatok kezelésének célja

A kiválasztatott szakemberrel kötendő megbízási szerződés létrejöttéhez szükséges adatok továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, mely ráutaló magatartással valósul meg. Amennyiben egészségügyi adatokat is megad az érintett, a hozzájárulás kifejezetten kiterjed ezen adatok kezelésére is.

A személyes adatok címzettje(i)

Az érintett által kiválasztott szakember(ek).

Kezelt személyes adatok:

Kötelező adatok:

- név (álnév)

- kiválasztott szakember

- kiválasztott időpont és helyszín

- telefonszám

- e-mail cím

Nem kötelező adatok:

- az érintett által megadott egyéb információk

 

Kiegészítő információk:

 

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.

A számlázással kapcsolatos adatokat az adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

Az érintett jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett jogosult az adatainak hordozhatóságához a GDPR előírásainak megfelelően.

Az érintettet megilleti az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármely időpontban történő visszavonásához való jog, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal).

Egyéb tájékoztatás:

A személyes adatok szolgáltatása a kiválasztott szakemberrel történő szerződéskötéshez szükségesek. Az adatszolgáltatás a kötelező adatok vonatkozásában a szerződéskötés elmaradását eredményezik.

A megadott személyes adatokat kizárólag az on-line foglalás során kiválasztott szakember részére továbbítjuk. A GDPR 14. cikk (5) bekezdés d) pontja alapján a 14. cikk (1)-4) bekezdése szerinti külön tájékoztatásra nem kerül sor, mivel a továbbított személyes adatoknak a szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradniuk.

A szakemberrel, mint szolgáltatóval létrejövő megbízási jogviszony keretein belül a személyes adatokat a szolgáltató saját adatvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

 

2018. május 25.

bottom of page