top of page

Iskolaérettség felmérése pszichológus szakemberrel

 

 

Ez a vizsgálat az iskolakezdés előtt évben elkészíthető annak érdekében, hogy a szülő és a pedagógus pontosabb képet kapjon a fejlesztendő területekről a sikeres beiskolázás érdekében. Bizonyos esetekben a gyerekpszichológus szakember tanácsokkal látja el a szülőket, javaslatot tesz arra, milyen iskola lenne a legalkalmasabb a kisgyereknek.

 

 

Miben segít a gyerekpszichológus ha az iskolaérettség a kérdés?

A szülőkben felmerülhet a kérdés, hogy mikor válik iskolaéretté gyermekük. Képes lesz-e jól alkalmazkodni az új elvárásokhoz? Hogyan fogja viselni az óvoda és iskola közötti váltást?

Ennek felmérésében és a döntésben segíthet a gyerekpszichológus, aki a gyermekkel való többszöri találkozás és foglalkozás keretében (gyermekpszchológiai vizsgálat és diagnosztika) átfogó képet kap a gyermek érettségi szintjéről, arról hogy milyen területeken mutatkozik elmaradás és mi a további teendő.

 

Mit jelent ha a fejlettségi kor és az életkor nincs összhangban egymással? 

Fontos tudni hogy a gyermek fejlettségi kora ( szellemi érzelmi testi) nem mindig felel meg az  aktuális életkornak. Ezt a tényt gyakran figyelmen kívül hagyjuk, pedig az egyik leggyakoribb oka a későbbi iskolai kudarcoknak. 

Mi a következménye ha nem a megfelelő időben kerül iskolába a gyermekünk?

A kudarcélmény gyakran vezethet önbizalomhiányhoz, különböző pszichés és pszichoszomatikus tünetek megjelenéséhez. A gyermek boldogsága a saját sikereiben, önbizalmában rejlik, emiatt fontos figyelemmel kísérni a  szülőnek az elkadásokat, hogy a krónikus sikertelenségnek ne legyenek hosszú távú hatásai. Teljesítményszorongás, vagy feladatok elkerülése és önbizalomhiány.

Hogyan segíthet az ideális beiskolázási időpont?

Amennyiben tapasztalható valamilyen mértékű fejlődési elmaradás, a szülőnek érdemes mérlegelni a beiskolázás időpontját. A gyermeknek szüksége lehet még egy évre,  hogy  a hátrányok csökkenjenek. Ha az óvodában visszatartjuk őket, ezalatt az egy év alatt: nagyobb lesz az önfegyelmük, munkatempójuk is gyorsulhat, kitartóbb lesz a figyelmük, szókincsük és beszédük gazdagabbá válhat. Fő tevékenységük a játék, sokkal érettebb lesz. 

Hogyan történik az iskolaérettség megállapítása?

Az iskolaérettség megállapításánál a gyerekpszichológus nagyjából 4 fő területnek a képességeit vizsgálja:

1. Az érzelmi érettség: kiegyensúlyozott magatartás, önmaga fékezésére és irányítására.  A kiegyensúlyozott érzelmi élettel rendelkező gyermek képes az önuralomra, az iskolához és az osztálytársakhoz, valamint a pedagógushoz való alkalmazkodásra.  (új helyzetekhez)

 2. értelmi képességeket:   a kitartó figyelem ( hosszabb ideig egy dologra összpontosítani, monotóniatűrés:unalmas és egyhangú feladatokk elvégzése, megfigyelőképesség) Gondolkodásban a logikus gondolkodás érettsége (analizáló-szintetizáló képesség, elvont fogalmak, műveletek elvégzésének képessége), kíváncsiság, tudásvágy, kötelességtudat megfelelő foka.

 3. szociális készségeket

Itt szempont a szocializációs tulajdonságok kellő fejlettsége  (beilleszkedési képesség, közösség elfogadása, viselkedési normák, szabályok betartása).Megfelelő szinten tartó kommunikációs készség. Ennek hiányában nem fogja megérteni környezetét, nem lesznek kapcsolatai, kirekesztett és magányos lesz. Megfelelően kialakított beszéden a helyes hangképzést és az életkornak megfelelő formális és tartalmi fejlettséget értjük. A hangok tisztasága és hibátlan kiejtése jelenti a formai fejlettséget, míg a tartalmi fejlettség pedig a gondolatok, az élmények, az önmagával vagy mással megtörtént események értelmes kifejezésére

 4. testi fejlettséget

Az iskolaérettség elengedhetetlen feltételei között szerepel a megfelelő testsúly és magasság, a finommozgásokhoz szükséges izmok, ( ami a kézügyesség és mozgáskoordináció alappillére), a csontok kellő állapota, az érzékszervek épsége és a beszéd helyessége. 

bottom of page