top of page

Kovács Emese

Pár- és családterapeuta

Life & business coach

Maros_Kovacs_Emese_fenykep.jpg

 

Bemutatkozás

Több mint 10 tartok egyéni üléseket, foglalkozom pár- és családterápiával és coachinggal.

Szeretettel várom azokat, akik úgy érzik, elakadtak egyéni, családi életükben vagy párkapcsolatukban, és szeretnék (újra) megtalálni az egyensúlyt. Ha az eddig kipróbált módszereik nem célravezetőek, ha mindennapjaikban ugyanazok a viselkedésbeli és verbális forgatókönyvek és az azokat kísérő érzelmek ismétlődnek. Erejük, tartalékaik egyre fogynak, és energiájukat szeretnék másra fordítani.

Az ülések biztonságos, megtartó légkörben zajlanak. Kölcsönös bizalmon alapuló, oldott közegben, ahol kimondhatóvá, érzelmileg fel- és megdolgozhatóvá válnak az érintett területek – amelyekre előjel nélkül, nem problémaként tekintünk, hanem olyan kérdéskörként, amivel dolgozni lehet.

A munkát nem én, hanem a hozzám fordulók végzik. Az én szerepem, hogy empátiával, kérdésekkel és – természetesen – segítő eszközökkel kísérjem a folyamatot.

 

Specializációk / Szakterületek

Nincs két egyforma sors (bár hasonlóságok lehetnek), így nehéz minden területet lefedni, de említek azért néhány példát azokból a témákból, amelyekkel hozzám fordulnak:

Egyéni ülések:

 • önismeret

 • életvezetési nehézségek

 • élmények nélküli, unalmas, szürke hétköznapok ismétlődésének érzése, elveszett a motiváció

 • munka és magánélet egyensúlya, célok meghatározása és akciótervek

 • pályaválasztás / pályamódosítás

 • karrierépítés / -tervezés /- váltás és egyéb egzisztenciális kérdések

 • munkahellyel és magánélettel kapcsolatos témák: idő-management, prioritások állítása, konfliktuskezelés, asszertivitás, kommunikációs technikák

 • munkahelyi hierarchia kérdéskörei: csoportvezetés, vezető / beosztott szerepek, delegálás

 • kiégés prevenciója és / vagy kezelése

 • munkán kívüli ambíciók, hobbik, eddig be nem teljesült vágyak elérésének lehetőségei

Párterápiás ülések:

 • a párkapcsolat indulásának nehézségei

 • az egyik fél még másik (pár)kapcsolatban áll

 • válást követően induló új párkapcsolat

 • anyagi / egzisztenciális / földrajzi akadályok

 • élmények nélküli, unalmas, szürke hétköznapok ismétlődésének érzése, elveszett a motiváció

 • közös érzelmi és gyakorlati szabályrendszer kialakításának nehézségei

 • bizalom, féltékenység

 • társas magány jelei

 • egymás mellett elbeszélés

 • konfliktuskezelés nehézségei

 • titkok

 • addikciók

 • társfüggőség

 • saját és / vagy egymás szükségleteinek, érzelmeinek elhanyagolása

 • intimitás hiánya

 • gyermekvállalás körüli témakörök

 • gyermek érkezését követő időszak témakörei – párból családdá válás

Családterápiás ülések:

 • élmények nélküli, unalmas, szürke hétköznapok ismétlődésének érzése, elveszett a motiváció

 • életükben változás állt be, ami megbontotta a családi egyensúlyt (pl.: „kirepülő” gyermek, megbetegedő családtag, harmadik fél a kapcsolatban)

 • valamelyik családtag testi vagy lelki tüneteket hordoz

 • diszfunkcionális működési módok

 • patchwork családok

 • ex-partner indirekt jelenléte és hatása az új életszakaszra

 • a szűk családon kívüli szereplők, pl. nagyszülők hatása / behatása

 

Módszerek

Az alaphelyzet megismerése után meghatározzuk a célt, és aztán „kelünk útra”.  A válaszokat, megoldásokat feltáró folyamatban a munka rendszer-szemléletben zajlik, a kognitív viselkedésterápia eszközeivel.

Kontextusban nézünk rá az élethelyzetre és annak szereplőire. Ebben a rendszerben minden és mindenki összefügg, így bárhonnan indulunk, eljutunk a célig.

Megnézzük az aktuális élethelyzetet, az ok-okozati összefüggéseket, a transzgenerációs és tanult mintákat, belső parancsokat, az elakadást generáló tényezőket, majd a lehetőségek figyelembevételével rakjuk össze a terápiás / életvezetési tervet.

Ha a helyzet megkívánja, praktikus, kommunikációt és konfliktuskezelést segítő gyakorlatokat (pl. erőszakmentes kommunikáció) sajátítunk el, amelyek segítik a mindennapi interakcióinkat – családon belül éppúgy, mint a munkahelyi életünkben.

 

Tanulmányok / Továbbképzések

 

 

Magyar Családterápiás Egyesület – Pár- és családterápiás képzés, Budapest, 2010-2013

GROW Group, Integratív Coach képzés, Budapest, 2013-2015

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2006-2007

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 1990-1994

bottom of page