top of page

Mi a mediáció?

 

 

Kapcsolatainkban elkerülhetetlen, hogy ne találkozzunk konfliktusokkal. A konfliktus jelen van a családi életben, munkahelyen, iskolában, párkapcsolatban, az élet minden területén. Sok esetben a vitás helyzetet a felek képtelenek feloldani és ez a kapcsolatuk romlásához vezet.

A mediáció során a vitázó felek olyan körülmények közé kerülnek, ahol a mediátor vezeti az egyezkedés folyamatát és a hiábavaló vitázás helyett a felek egyenrangúként vesznek részt a tárgyalásban. A bíróságon folyó tárgyalással szemben itt nincs győztes és vesztes, a mediáció célja, hogy mindenki nyertesnek érezze magát, hiszen csak így várható el, hogy a megállapodásban rögzítettek meg is valósuljanak.

 

A mediáció nem terápia, ezért nem alkalmas mediációra olyan helyzet, ahol az egyik fél azt várja el, hogy a másik viselkedése, vagy tulajdonsága változzon meg. A mediáció a konfliktus tárgyára koncentrál. Lehetőséget ad a feleknek, hogy kifejezzék elvárásaikat, miben akarnak változást, majd a mediátor közreműködésével kidolgozzák a megoldás folyamatát. A sikeres mediációs tárgyalás végén olyan írásos megállapodás születik, mellyel mindkét fél elégedett.

 

Milyen helyzetekben segít a mediáció?

A konfliktusoknak különböző szintjei vannak. Ha már ott tart a folyamat, hogy az álláspontok túl merevek, és nem tudnak engedményeket tenni, akkor ez már a polarizáció szakasza, és itt mindenképpen külső segítségre van szükség. A szeparáció szakaszában viszont a felek már alig állnak szóba egymással, itt is tud segíteni a mediáció. Általában a következő esetekben érdemes mediátorhoz fordulni:

  • Párkapcsolati konfliktusok, és az együttélés nehézségei

  • Gyerekneveléssel kapcsolatos nézeteltérések

  • Anyai és apai feladatok a gyereknevelésben, és a családi életben

  • Békés válás közös megegyezéssel

  • Gyermekelhelyezés, láthatás, tartásdíj, szülői felügyelet, stb.

  • Válás utáni gyereknevelés kérdései

  • A kamaszokat érintő gondok (kötelezettségek vállalása, családi munkamegosztás, iskolai teljesítmény, szabadidő, zsebpénz, barátok stb.)

  • Nem tudják megbeszélni a család fontos ügyeit

  • Megromlott a viszonya valamelyik családtagjával

 

 A mediátor személye

A mediátor pártatlan és semleges; közvetítői szerepet vállaló szakember. Szerencsés esetben a mediátor egyben pszichológus is, esetleg pár- és családterapeuta.A mediáció teljes titoktartással működik, egyetlen dokumentum születik csak, ez maga a megállapodás.

A mediátor levezeti a mediációs tárgyalást, de a megegyezés tartalma mindig a feleken múlik.

 

Válás esetén a mediáció jobb, mint a pereskedés

A mediáció egyik vitathatatlan előnye, hogy itt a felek döntik el miben és miként kívánnak megegyezni. Ezzel szemben a válóperben a bíró hoz egy döntést, ami sokszor a legnagyobb jóakarat mellett sem tudja tökéletesen szolgálni a felek érdekeit. A határozatban foglaltakat sokszor szinte lehetetlen megvalósítani. A határozat nem megy bele a részletekbe, így a leírtak inkább valamiféle megvalósítandó célként lebegnek a felek szeme előtt, de a megvalósításhoz konkrét útmutatást nem ad. Emellett szinte elkerülhetetlen, hogy az egyik fél vesztesnek érezze magát, ami nem segíti a jövőbeni együttműködést. A mediációs szemlélet szerint a felek tudják a legjobban mi jó nekik, a mediátor pedig ügyel arra, hogy a vállalások teljesíthetőek legyenek.

A mediáció sok időt takarít meg. A mediációs tárgyalás 3 órát vesz igénybe, ezt megelőzi egy előkészítő beszélgetés, illetve szükséges egy kontrolltárgyalás, de ez sokkal rövidebb idejű. A mediációt akkor a legideálisabb lebonyolítani, mielőtt a Bíróság az első tárgyalás időpontját kitűzi. Ez idő alatt (ált: 60-90 nap) meg lehet egyezni a gyermekelhelyezésben, a szülői felügyeleti jog gyakorlásában, a vagyonelosztásban, stb. A mediációs megállapodással a bíróságon minimálisra (egy vagy kettő) csökkenthető a válóperes tárgyalások száma.

A mediáció a perköltség töredékéért levezethető. A mediáció díja a bírósági illeték összegét jelentősen csökkenti, amennyiben a megállapodás megköttetett és azt nyújtják be a bíróságra. 

 

A mediáció folyamata

A mediáció folyamata egy előkészítő beszélgetéssel kezdődik a felekkel külön-külön. Ez 1 órát vesz igénybe; célja az igények, szükségletek felmérése. Az előkészítő beszélgetésen eldől, hogy a probléma megoldható e mediációval. Itt a felek elmondhatják aggodalmaikat, kifejthetik álláspontjukat, elmondhatják, mivel lennének elégedettek. A beszélgetés végén sor kerül a keretszerződés aláírására.

Egy másik időpontban a mediációs tárgyaláson a felek részvételével, az általuk fontosnak ítélt témakörökben törekszünk a megegyezésre. A folyamat végén megszületik a megállapodás, amit írásban rögzítünk és aláírásra kerül. A mediáció akkor sikeres, ha mindkét fél elégedett, és egyik sem érzi magát vesztesnek. Olyan megállapodásnak kell készülnie, amivel mindkét fél egyetért és be tudja tartani.

Bizonyos idő elteltével a kontroll tárgyaláson megbeszéljük a megállapodás tapasztalatait.

bottom of page