top of page

Módra György Máté

Pszichológus, gyásztanácsadó, mediátor, szociológiai alapszakos szakelőadó

György_Modra_pszichologus_budapest_edited.jpg

 

Bemutatkozás

Egy pszichológiai konzultációs folyamat átvitt értelemben sokszor olyan, mint egy festménykészítés. Segítőként a kliens mellett állok, támogatom figyelemmel, jelenlétemmel, különböző eszközökkel, s ő ecsetvonásai, színhasználata egységesítésével fokozatosan készíti festményét. S ha közösen úgy érezzük, elkészült az adott témára vonatkozó alkotásával, egy időre elköszönünk egymástól.

A hozzám forduló felnőtt klienseket jelen és jövőfókusszal segítem hozott témáik megoldásában, akiket megtartó bizalmi légkörben támogatok és kísérek saját útjukon. Az alkalmazott eszközöket az adott problématerület mentén használom és vegyítem.

 

Specializációk / Szakterületek

 • Önismeret, személyiségfejlesztés: általános személyiségműködés megismerése fókuszálva a „hogyanra” a „miért” helyett, önértékelési nehézség segítése, önbizalom növelése a kiegyenesúlyozott hétköznapokhoz

 • Társkapcsolati elakadások: családi, párkapcsolati, munkahelyi konfliktuskezelés; pszichológiai kommunikáció fejlesztése egyéni/páros konzultáció formájában. Egymáshoz való közelebb kerülés segítése, pozitív viszonyulás erősítése, bizalom újraépítése

 • Stresszkezelés: pszichés feszültség, lelki nyomás enyhítése aktuálisan jelen levő stresszkeltő események tudatosításával, stresszreakcióink megismerésével, megküzdési módok átbeszélésével, feszültségoldó techikák gyakorlati alkalmazásával

 • Gyász- és veszteségfeldolgozás: gyászkísérés és támogató jelenlét különböző veszteségek feldolgozásához, többek között haláleset, válás, szakítás, munkahelyi elbocsátás/kilépés, nyugdíjba vonulás, gyerekek kirepülése, költözés

 • Munkapszichológiai önismeret, elakadások: munkahelyi hivatásszemélyiség többszempontú fejlesztése, vezetői támogatás és people management okozta nehézségek segítése, motiválatalanság, elégedetlenség, munkahelyi unalom, kiégés orvoslása

 • Karrier- és pályaválasztás: narratív karriertanácsadás, karrier és pályaválasztáshoz kapcsolódó személyiségtípus és értékek felfedezése, pályaválasztást befolyásoló múltbéli (családi, iskolai) szocializációs minták megismerése
   

 

Módszerek

 • Pszichológiai tanácsadás

 • Személyközpontú terápiás technikák

 • Kognitív- és viselkedésterápiás technikák

 • Párkapcsolati, munkahelyi mediáció

 • Tranzakcióanalitikus kommunikációfejlesztés

 • Stressz- és konfliktuskezelési technikák

 • Gyászkísérés, Coaching

 

Tanulmányok / Továbbképzések

 • 2021-2023: Pszichológia mesterképzés (BME)

 • 2018-2021: Pszichológia alapképzés (KRE)

 • 2015-2018: Szociológia alapképzés (ELTE)

 • 2023: Gyásztanácsadó (Napfogyatkozás Egyesület)

 • 2023: Gyász lélektana (Napfogyatkozás Egyesület)

 • 2022: Mediátor (Dr. Fellegi, Vajna & Winkler)

 • 2020: Coaching (The Bright Academy)

 • 2020: Konfliktuskezelés (The Bright Academy)

 

Munkahelyek, Projekt munkák

 • 2024: Reikon pszichoterápiás és pszichológiai központ

 • 2024: Budapest Psychology Days (Pszinapszis), moderátor

 • 2023: Mediációk, békéltetések (SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa)

 • 2023: Pszichológiai konzultációk

 • 2016: Emberi erőforrások: toborzás-kiválasztás, szervezetfejlesztés, munkapszichológiai konzultációk

 • 2021: Fókuszcsoportvezetés, informatikai termékfejlesztéshez

 • 2020: Kórházsuli alapítvány, önkéntesség

 • 2019: Pszichoanalitikus konferencia, önkéntesség

 • 2018-2019: Pszichológiai előadások szervezése, önkéntesség

 • 2016-2017: Szociológia Hallgatói Érdekképviseleti tagság

bottom of page