top of page

 

Pártalálási nehézség, párkeresési nehézség pszichológiája, az ismerkedés pszichológiája

"Nem találom a megfelelő társat, nehezen ismerkedek, mit tegyek"

 

 

szerző: Somogyi Katalin klinikai szakpszichológus

 

Milyen kihívásokkal találja magát szembe a párkereső?

Hogyan látja ezt egy pszichológus?

Ahhoz hogy két ember egymásra találjon és kialakuljon egy minőségi kapcsolódás, sok mindennek egyeznie/illeszkednie kell, hogy szerencsés módon kialakulhasson egy hosszútávon időtálló és harmónikus párkapcsolat. A szerelem egy különleges egymásra találást jelent, amihez szükség van szinkronicitásra, és ezt bizony ki kell várni, ebben a türelem kulcsfontosságú lehet. A megfelelő pár felkutatása időigényes, gyakran sok próbálkozást igényel, ráadásul tudatában kell lenni annak, hogy bár kialakul egy rajongás egy félig ismeretlen személy irányába, ez nem jelent garanciát arra hogy az ismerkedés során buktatók, meglepetések ne érjék a párkeresőt. Ezeket is fel kell tudni dolgozni. 

 

Milyen az ismerkedés és párkeresés tipikus életstílus mintázata ?

A keresgélő egy speciális életstílus mintázatba, egy ciklikusságba kerül, amibe szerencsésebb esetben nem ragad bele. Gyakran halljuk a beszámolókból a tipikus megéléseket: egy ideig úgy tűnik megtalálta a személy a vágyott társat, és lelkesen elkezdődik a kapcsolódás/ érdeklődés a másik fél irányába. Majd gyakran realizálódik hogy ebben a szakaszban a kapcsolat könnyen megszakad, valami olyannak lesz vége ami talán még el sem kezdődött, csak a kezdeti lelkesedés/ bizalom volt meg.  

Újra egyedülállóként maradva a párkereső kicsit megpihen, majd ismét összpontosítja az energiáit a keresésre, újra megpróbál kapcsolódni és ismerkedni, és ez így váltakozik ciklikusan mindaddig, amíg aztán hosszabb időre is elköteleződik / lehorgonyzik egy párkapcsolatnál. 

 

A keresés sokszor izgalmasnak tűnhet, de gyakran előfordul hogy ezekben a nem jól körülírt helyzetekben túl sok lesz a bizonytalanság,  ami aztán érthető módon különféle feszültséget indukálhat. Hogy ezeket a feszültségeket jól lehessen kezelni, ebben nagy segítség lehet egy pszichológus.

 

Hogyan tud segíteni a pszichológus a párkeresés időszakában

A párkeresőnek gyakran komoly nehézségekkel kell megküzdenie. Meg kell tanulnia az ismerkedési helyzetek zökkenőit jól menedzselni, de ehhez kell egy megfelelő pszichés felkészültség. A pszichológusok összefoglalóan ezt a pszichés felkészültséget az önbizalom, a  megfelelő érzelmi teherbíróképesség ( érzelemreguláció) és elegendő énerő mértékében látják.

A problémák akkor kezdődnek, ha ez a  pszichés immunrendszer nem megfelelő ahhoz hogy ezeket a nehézségeket jól kezelje a személy. Ilyenkor előfordulhat hogy a keresési próbálgatások inkább a kudarc vagy elégtelenség érzését erősítik, mintsem az előrelépést és kapcsolódást. Ilyenkor érdemes minél hamarabb egy pszichológushoz fordulni segítségért, hogy ne gördítsük magunk előtt a problémát, újabb kudarcokba kerülve. A pszichológus szakember az ismerkedés útvesztőiben kísér minket, és mindemellett feltérképezi azokat a tényezőket, ahol a pszichés immunrendszert erősíteni  kell, és nem utolsósorban feltérképezi azt is, milyen szerepe lehet a kudarcokban a személy tudatalattijának.

 

 

Mi az amitől a párkeresés időszaknak megélése  mégis könnyebb lehet 

Ha megvan a szükséges lelkierő, az ismerkedés/ keresgélés átmeneti időszaka pozitív visszacsatolást adhat és sikeresen lépegethetünk a cél felé. A nehézségek ideális esetben nem kudarcként, hanem tanulási tapasztalatként épülnek be a személyiségbe, hogy egy érzelmileg érettebb személyiség formálódhasson. A keresgélés így inkább egy tanulási folyamat, ami kevésbé frusztráló mintsem személyiség ún  "növekedési potenciáljára" van jótékony hatással. Az egyedülálló ezt az időszakot személyiségfejlesztésre használhatja: erősíti önállóságát, megtalálja önmagát, érettebbé válik, miközben egy új párkapcsolat lehetőségét is egyre inkább szem előtt tarthatja.

 

Miért függ hogy, hogy ki mennyire nehezen vagy könnyebben talál megfelelő partnert? A tudattalan hogyan tudja akadályozni a pártalálást? Mi húzódik a kudarcos párkeresés hátterében, és mitől olyan nehéz felderíteni az okait?

Sokféle ok lehet a párkeresési nehézségek vagy kudarcok hátterében. Mivel nemcsak egyetlen oka lehet, célszerű pszichológus szakemberrel

"feltérképezni", átbeszélni  a sokszor nem tudatos, hanem inkább tudattalan motivációkat/ félelmeket, amik meggátolhatják a párkapcsolat kialakítását. Legtöbbször a pártalálási nehézség hátterében nem tudatos "önakadályozás" áll, aminek megvannak az okai is, ezt önszabotálásnak hívjuk. Erre az önszabotálásra azért nehéz ráismerni, mert egyrészt finoman illeszkedik a személyiséghez, másrészt tudattalan. 

Leggyakrabban ezek az önakadályozó /önkorlátozó mechanizmusok egyben énvédő mechanizmusok is, belső félelmek a valódi meghitt kapcsolattól, de leginkább annak vélt vagy valós következményeitől "védenek" minket, de egyben profin akadályozzák azt is, amire végső soron vágynánk, a párkapcsolatra. Mivel ezek a belső tudattalan fogadalmak vagy elhatározások nem tudatosulnak, az illető csak azt fogja észrevenni hogy huzamosabb ideig nem talál harmónikus párkapcsolatot, és sehogysem tud rájönni az okára, nem tudja a miértjét és a mechanizmusát. A válaszok a tudattalanban vannak, aminek a feltérképezésére a pszichológus segítsége egy nagyon jelentős lépés. 

Milyen konkrét okok lehetnek a párkeresési nehézségek mögött?

 

  •  Önbizalom és énkép

Értéktelennek vagy alkalmatlannak érzi magát a párkapcsolatra, vagy kevésbé érzi vonzónak magát ? A reményvesztettség vagy negatív jövőkép szintén akadályozhatja a pártalálást. Nem hiszi hogy megtörténhet a találkozás az ideális partnerral vagy úgy gondolja senki sem tudja hosszútávon szeretni/ elfogadni?  A tapasztalat hiányának az érzése/hiedelme, vagy a "lemaradás" szubjektív érzete szintén akadályozó lehet, mindezek a negatív meggyőződések táplálják tulajdonképpen a kisebbségi érzéseket is és a gátoltabb reakciókat/ viselkedést is. Az önbizalom a nőiesség/ férfiasság belső szubjektív érzésére is kihatással lehet. Ha nem tartja magát vonzónak valaki, akkor félhet a visszautasítástól és a megszégyenüléstől is, és így bizony elég nehéz ismerkedni. Az okok mögött végül testképzavar is állhat, ha csúnyának tartja magát, nehéz lehet igazi intim szexuális közelséget kialakítani az aktuális partnerral, és leginkább a menekülés vagy a hárítás lesz az egyetlen cél. Az jó hír az, hogy ezek mind szubjektív érzések, a belső vonzerő és karizma leginkább önmaguk elfogadásán múlik, és nem függ az aktuális kinézettől.

A gyógyulás felé vezető fontos lépés lehet az is hogy elfogadjuk azt is hogy bizonyos mértékű negatív hiedelemmel/ félelemmel nem csoda ha nem tudunk előrébb jutni az ismerkedésben, és úgy érezzük beleragadtunk valamibe.

  • Személyiségproblémák, mélyen gyökerező traumák, családi mintázatok​​

Gyerekkori sérelmek, enyhébb vagy súlyosabb érzelmi bántalmazásos és érzelmi elhanyagolási történetek lehetnek az intimitás és a másikra való ráhangolódás problémája mögött. Leginkább az elhagyatástól való félelem erősödhet fel annyira, hogy az illető bele sem kezd a kapcsolatba, nehogy csalódás érje. Vagy ha bele is kezd, negatív kimeneteltől tart, és gyanakodva figyeli a jeleket ami a másiktól érkezik. Nehezen bízik így a partnerban, ami előbb utóbb tudattalanul meg is gátolja a kapcsolódási lehetőségeket. Ez egy klasszikus kötődési problematika ami a gyerekkorban gyökeredzik.

 

A családból hozott elrettentő példák emlékei ( pl. egy csúnya és elhúzódó válás a szülőknél), nem megfelelő érzelmi kötődési minták is lehetnek a párkapcsolat akadályai. A gyerekkorban gyökerező feldolgozatlan traumák kétfajta megoldást adnak,  egyik sem hoz harmónikus párkapcsolati beteljesülést. Az egyik az elkerülés: ne kelljen újra átélni a traumát, így megmenekül az újratraumatizálódástól de el is hárítja a kapcsolati lehetőségeket. A másik hogy ezekben a kapcsolódásokban rendszeresen újratraumatizálódhat, és valami hasonlót él meg mint a gyerekkori bántalmazásos szituációban történt, egy idő után elveszti a motivációt és kiégés jelei mutatkoznak.. Ezen a két módon kerül a harmónikus párkapcsolat célja  egyre távolabbra és elkeseredetté válik a küzdelem.

 

  • Szabadságvágy és egocentrikus/ éretlen személyiség/ és köteléképítési nehézségek

Szeretném megőrizni a függetlenségemet, szabadságomat!”  Az autonómia, az önállóság a saját életünk előtérbe helyezése, a lehetőségek kiaknázása mint érték fontos lehet, ám fontos fejlődési lépés amikor már családtagjainkért ( párunkért, gyerekeinkért) is felelősséget viselhetünk. Ha felnőtt működésmód, a felelősség felvállalása akadályba ütközik, az  a partnerkapcsolat ellehetetlenülésével is járhat, már nem biztos hogy annyira kedvező. Akinek csak a személyes szabadsága a fontos, a kapcsolatot korlátozónak élheti meg, fél hogy elveszíti  önmagát, az identitását, a kapcsolatban. Az elköteleződéstől való félelem azt jelenti hogy valaki nem akar felnőtt lenni. Az ilyen személyiség megrekedt valahol a gyerekkorban vagy a kamaszkorban, és az egocentrizmustól nem lát önmagán túlra. Az önállóság és szabadság megőrzésével a hűség problematikájával sem kell megbírkóznia, bármikor bevethető a saját vonzerő és a csábítás.

Fontos tudni, hogy a tartós kapcsolat nem csak az előnyök élvezetével jár, hanem időnként nehéz munkamegosztással és érzelmi munkával jár, de érdemes küzdeni a közös értékekért és a meghitt harmónia megtalálásáért, mert egy sokkal kiteljesedettebb élet vár.

  • Menekülés a párkapcsolatoktól, ismerkedési problémák, korábbi feldolgozatlan élmények

Szexuális nehézségek és ezzel kapcsolatos rossz tapasztalatok teljesítményszorongást válthatnak ki. A korábbi fájdalmas párkapcsolati tapasztalatok is akadályozhatnak minket, ha azokat nem dolgoztuk fel és nem engedtük el. Az is lehet hogy éppen elfogyott az erőnk, egy időre fel is adhatjuk az ismerkedést. Az is előfordulhat hogy sosem volt elég optimális énerőnk arra hogy a bizonytalan helyzeteket jól menedzseljük, ezekre a helyzetekre ilyenkor még nagyobb bizonytalansággal reagálunk, ami kellemetlen lehet.

Az egyedülállókra jellemző, hogy a munkába temetkeznek. Ott  sikeresek, ez a terület válik egyre meghatározóbbá az életükben, a kapcsolatok elhanyagolódnak, ezen is dolgozni lehet hogy újból megtaláljuk az egyensúlyt. Az is előfordul hogy valaki úgy menekül a reális kapcsolatok elől, hogy kiválaszt magának egy elérhetetlen túlidealizált partnert, és ebben a beteljesületlen szerelemben éli meg a kapcsolatok iránti vágyódást, ugyanakkor nagyon szenvedésteli is ez az életstílus, amit minél hamarabb fel kell oldani pszichológus segítségével. Ilyenkor komolyan el kell mélyülni abban,  vajon miért nem akarunk partnerkapcsolatot, és milyen tudattalan motivációk erősítik ezt.

Hogyan segít a pszichológusom?

Ezeket az érzelmi traumákat és a hozzájuk kapcsolódó érzelmi/ gondolati lenyomatokat át kell írni, ami segíti hogy a káros berögzült minták átdolgozhatóvá váljanak és a változás elérhetővé váljon. Sose törődjünk bele, bármilyen nehéznek és megváltoztathatónak hiszzük a saját  problémánkat, hiszen lehetnek olyan megoldások, amire egyedül szakember nélkül nem tud rátalálni és ugyanazt az utat járja folyamatosan. Ebből zökkenti ki a szakember.

Online ismerkedés, online kapcsolatok pszichológiája

 

Könnyebb-e interneten ismerkedni?​ A virtuális közösségi térben talán könnyebb elkezdeni ismerkedést, könnyebb "beköszönni" a másik személyes terébe, és ugynevezett digitális lenyomatot hagyni. A valódi támogató, bizalmi kapcsolatig azonban még van

 

út onnantól, hogy bizonyosan nem az interneten keresztül éljük meg, ezek egy része csak netes pszeudo kapcsolat marad, amiből hiányzik a valóság.

Bár az internet áthidalja a fizikai távolságot, összeköt olyan emberekkel akikkel eddig nem tudtunk kapcsolatot tartani, mégis elválaszthat minket a hozzánk legközelebb állóktól.

Az online ismerkedés már szinte divatosabb mint az élő flörtölés /ismerkedés. Az online társkeresők megkönnyítik az első lépés megtételét, ugyanakkor először csak képi információnk van az illető személyről, nem "érezzük" a ránk tett "hatását", nem érezzük a vonzerejét. Emiatt gyakran történik félreválasztás elsőre, ami viszont így már időigényesebbé teszi a párkeresést. A másik probléma hogy  nem alakul ki a "spontán találkozás" lehetősége, ami által nehezebb az elején a romantikus szálnak a kialakítása. Figyeljünk arra, hogyha élőben is megismerkedünk valakivel, az egy környezetéből kiragadott helyzet lesz, például egy kávézóban egy találkozás. Emiatt nem látjuk a másik embert a  "természetes közegében"  amiben ő valahogyan működik, reagál,  csak azt látjuk amiről beszámol és ez az elején könnyen félrevezető lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍMKÉK

párkapcsolat pszichológia, ismerkedési pszichológia, pszichológus segítsége párkapcsolati nehézségekben, pártalálási nehézség pszichológus szemmel, nehezen találok társat problémája, online társkeresés pszichológiája, társkeresés pszichológia

bottom of page