top of page

Szülő konzultáció

A szülő konzultáció célja hogy a gyerekpszichológus szakember a szülőknek szükséges ismereteket, eszközöket, útmutatást nyújtson neveléssel kapcsolatos kérdéseikben és mindenek felett különösen fontos a szülők elfogultság és ítélkezés mentes támogatása. Megadjuk a lehetőséget hogy még felkészültebbek lehessenek a szülők, hogy gyermekeikről jól vagy könnyebben gondoskodjanak. A gyerekpszichológus támogatja a szülőket, hogy jobban megértsék saját nevelési stílusukat, segít szembesülni és leküzdeni személyes problémákat, annak érdekében hogy visszaálljon a gyerekekben és a családban a harmónia és a béke.

 

Mi a szülők feladata? Mi van ha a szülő válságba kerül?

Bár a szülővé válás jutalmazó, mindenképp egy óriási kihívás is. Nem beszélve arról, hogy a szülők felelőssége meglehetősen nagy, szinte hihetetlen hogy egy szülőnek mennyi részterületen kell jó iránymutatást adnia. Ezek a következők:

  • Olyan majdani felnőtteket neveljen, akik hozzájárulnak  a társadalomhoz

  •  Adjon otthont, amely szeretetteljes, támogató és gondoskodó

  •  Gyermekeik minden igényének kielégítése, mint például az otthon, az oktatás, az étkeztetés, az egészségügy és az oktatás

  •  Vigyázni kell a házastársi kapcsolatra

  •  Támogatnia kell azt a közösséget, ami biztonságos és produktív helyet teremt családja számára

  

Mindezen feladatok mellett a szülők megpróbálják saját igényeiket is kielégíteni, és megbírkózni a személyes nehézségekkel is. A szülők hajlamosak különböző típusú problémákkal küzdeni, ami nagymértékben befolyásolhatja vagy akadályozhatja a család és különösképpen a gyerekek gondozását, nevelését. Ilyen leggyakoribb problémák: szeparáció vagy válás, gyermek viselkedése és fejlődése, családi feszültségek, szerhasználat, tini a családban, mentális problémák. 

Miben segít a szülőkonzultáció?


 A gyerekszichológus feltérképezi a hozott problémákat és a gyermek fejlődéstörténetét. Az információk és személyes benyomások alapján előfordulhat, hogy gyerekterápia helyett szülőkonzultációt javasol abban az esetben ha a szülő nevelési kérdéssel vagy olyan élethelyzetből adódó problémával találkozik ahol a beszélgetés során körvonalazódik, hogy a megoldáshoz vagy a változások katalizálásához a szülőkkel kell beszélgetni.  Lehetséges hogy a tünetek/ viselkedés változás a gyermeknél jelentkezik, ám bizonyos esetekben mégis a szülővel való együttműködés, együttgondolkodás, alternatív módszerek/ reakciómódok kidolgozása válhat szükségessé. 

Milyen konkrét kérdésekkel fordulhat a szülő a gyerekpszichológushoz?

A szülő a gyerekpszichológussal konkrét kérdéseket, helyzeteket közösen véggigondolnak:

Mit mondjak a gyereknek, hogy miért történt velünk ez vagy az?

Hogyan érjem el, hogy a saját szobájában aludjon?

Mikor lesz képes önállóan tanulni a gyermekem?

Milyen konkrét esetekben hívjuk segítségül a szülőkonzultációt?

Tipikus helyzetek amikor a szülőkonzultáció javasolható a változások elindulása érdekében:

• egészen pici gyerekeknél 0-3 éves korig a pszichológiai konzultáció egyik speciális formája az anya-csecsemő konzultáció, ahol fókuszban a korai anya-gyermek kapcsolati nehézség (pl. az anyának valamilyen okból nehezebb összehangolódni kisbabájával, pl. koraszülés) vagy regulációs zavarok pl. csecsemőkori alvási, evési nehézségek miatt válhat indokolttá gyerekpszichológus segítsége. Az anya vagy a szülőpár a kisbabájával együtt van jelen, és a probléma feltérképezése mellett nagy hangsúly helyeződik a szülők és a kisbaba között zajló interakciókra is.

•  ha a gyermek ellenáll a pszichológiai konzultációk során, akkor lehetőség van arra hogy a szülő saját érzéseit, nehézségeit megbeszélje, ilyenkor a gyerekpszichológus abban támogatja, hogy szülői szerepében megerősödhessen

• ha a  szülők közötti komoly konfliktusok (pl. eltérő nevelési elvek, következetlenség) okozza a gyermek problémáit

•  krízishelyzet a családban ( veszteségek, munkanélküliség)

• ha a  szülő egy konkrét nevelési kérdéssel fordul a pszichológushoz (pl. hogyan szoktassam rá gyermekemet az önálló tanulásra)

.

Kinek ajánlható a szülőkonzultáció?

Tulajdonképpen minden szülőnek ajánlott, de különösen hasznos és szükséges azok számára akiknek: 

-házassági problémáik vannak. Kutatások kimutatták hogy egy házassági krízis alacsony önbecsüléshez, és a gyermekek elhagyásának érzéséhez vezethet. 

-egészségügyi probléma, különösen a mentális egészségügyi problémák megakadályozhatják a szülőket hogy családjukkal, különösképpen a gyermekeikkel minőségileg tudjanak együtt lenni

- szeparáció vagy válás: ugyanolyan nagy hatással van a gyerekekre minta  szülőkre. Amíg a szülőknek a függőség/ függetlenedés problémájával kell szembesülni, addig a gyermeknek a családi kapcsolatok bizonytalanságával kell foglalkozniuk, amikor egyik szülőtől a másik szülőhöz vándorolnak. Egyes szülők valamilyen okból elszeparálódnak a gyerektől, ami ilyenkor növeli a gyermek bizonyalanságát, a hiányzó szülői mintát vagy személyt máshol kezdik keresni.  A házasság felbomlásával a szülők egymással való küzdelme szintén hatalmas stresszel jár.

Az egyedülálló szülők a család vezetői lesznek, emiatt sokkal kevesebb időt töltenek a gyermekeikkel és saját magukra is kevesebb időt tudnak szánni. A válófélben lévő szülőkben nagy a sértettség és fájdalom, így elég tipikus, hogy legjobb akaratuk ellenére sem tudnak megállapodni a gyermekükkel kapcsolatos kérdésekben. Sokszor előfordul hogy ezeket az indulatokat nehezen tudják háttérbe szorítani, és gyermekük érdekeit előtérbe helyezni. Az is előfordulhat hogy a gyermeken keresztül üzengetnek egymásnak. Ezek a feszültségek aztán könnyen a gyermeken csapódhatnak le: nyugtalan lesz, nehezen alszik, leromlik az iskolai teljesítmény, vagy viselkedésproblémák jelentkeznek a közösségben

( agresszivitás vagy visszahúzódás). Ilyenkor nem a gyermek kell terápiába járjon, sokat segíthet ha a szülők közötti konfliktus oldódik, és a kommunikáció javul, -ebben tud a konzultáció segíteni- -ezáltal újra biztonságba kerülhet a gyermek is.

-Bántalmazás a családban: a szülői visszaélések félelmet és további agressziót okozhatnak a családban, a gyermekek dühvel, közömbösséggel és gyűlölettel nőnek fel, egyes gyerekek aztán maguk is agresszorokká válhatnak.

-A veszteséggel való megbírkózás, haláleset a családban: családtag ( házastás vagy gyermek), munka vagy házasság elvesztése nemcsak a szülőt hanem a gyermeket is érintik, mivel a szülők a krízisben-saját érzéseik és fájdalmuk miatt- kevésbé tudják ellátni szülői feladataikat, vagy nehezen találják meg a helyes válaszokat a gyerek kérdéseire. A tünetek a természetes gyászfolyamat velejárói lehetnek. A szülők általában képesek a gyermek gyászfolyamatának végigkísérésére, de jóleshet ha megerősítést és támogatást kap ilyenkor a szülő a saját gyászában illetve információkat kap a gyermeki gyásszal kapcsolatban is. A gyerekpszichológussal együtt keresi meg a szülő a megfelelő reakciókat, ami ilyenkor nagy segítség lehet ebben a nehéz időszakban.

 -a gyerekek szintén stresszt jelenthetnek a szülőknek, különösen kamaszkorban tapasztalják a szülők azt hogy a kamasz viselkedése drasztikusan változik. A szülők a szerhasználat miatt aggódnak, a kamaszok inkább a pszichés feszültséggel/ bizonytalanságokkal, és a kortárs zaklatással küzdenek, amiben viszont hiányolják a szülők odafigyelését. 

-Illegális szerhasználat, kábítószerek, alkohol: a szerhasználat a család számos aspektusát érintheti.


 

Hogyan zajlik a gyakorlatban a szülőkonzultáció?

A szülővel megállapodik a gyerekpszichológus abban, hogy egy meghatározott célon/problémán fognak együtt dolgozni. Ilyen terápiás cél lehet e egy rosszul alvó kisgyermek alvási szokásainak megváltoztatása, a tanulásban önállótlan iskolás önállósodásának segítése, vagy a kamaszkori viselkedési sajátosságok kezelési lehetőségeinek megbeszélése.

Általában 1-10 találkozásra van szükség. Változó lehet hogy éppen ki van jelen ezen a konzultáción: általában az anya, vagy jobbik esetben mindkét szülő, olykor a gyermek/kamasz jelenléte is fontossá válhat. Ilyenkor a pszichológiai konzultáció átível családterápiás helyzetbe is, ahol megfigyelhető a család kommuikációs stílusa, a kapcsolatok és hangulati benyomások.

A konzultációk során láthatóvá válik, hogy milyen megoldási lehetőségeket lát a szülő, ezek mennyire igazodnak a gyermek személyiségéhez, érettségéhez, életkori sajátosságaihoz, mennyire kivitelezhetők, vannak-e alternatív megoldási ötletek. A szülő két találkozás között kipróbálhatja az alternatívákat, majd közösen értékeljük ezek eredményességét, a megjelenő változásokat, sikertelenség esetén együtt kutatjuk az okokat

Hogyan fogadják a szülők a szülőkonzultációt?

A szülők egy része nyitott és örül a felajánlott szülőkonzultáció lehetőségének, ám olyan is előfordul hogy a szülő, aggodalmai/félelmei miatt ódzkodik ettől a terápiás formától. Előfordulhat, hogy a szülő nem érti, hogyha a gyermekkel vannak gondok, akkor ez a tanácsadási forma hogyan oldja majd meg a problémákat. A szülők általában később megértik, hogyan jelent segítséget a szülőkonzultáció. Egy pozitív megerősítő beszélgetésben a szülő jobban ráláthat saját szerepeire, megoldási kísérleteire, de jobban ráláthat gyermeke személyiségére is, ez könnyen elindíthatja a pozitív változásokat. Persze az is előfordul hogy a háttérben komolyabb problémák is vannak, és a szülőkonzultáció csak részben éri el az eredményt, ilyenkor a gyermek vagy a szülő egyéni pszichoterápiában is folytathatja a megindult pozitív változások stabilizálását.

 

bottom of page